Loop ook voor Vluchtelingenwerk Nederland!

0 lopers steunen ons voor € 0,-
Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland

Waarom is het belangrijk dat je voor ons in actie komt?

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie zitten. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken. Wij doen ons werk met zo’n 500 medewerkers en ruim 7.000 vrijwilligers in heel Nederland.
Wat betekent dit concreet? VluchtelingenWerk:
• geeft vluchtelingen in Nederland persoonlijke steun en aandacht;
• helpt vluchtelingen herenigen met hun achtergebleven gezinsleden;
• begeleidt vluchtelingen bij asielprocedures;
• strijdt voor oplossingen voor de vluchtelingencrisis op nationaal en Europees niveau;
• steunt vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Wat doen wij met de opbrengst van jouw actie?

Het leven in een asielzoekerscentrum is niet gemakkelijk, ook niet voor de kinderen. Zij leven vaak geïsoleerd en er is weinig contact met de Nederlandse maatschappij. Ze wonen klein en hebben weinig privacy.
Daarom is het zo belangrijk dat de kinderen er eens uit kunnen. Zo kunnen ze even ontspannen en is er wat afleiding van de zorgen. VluchtelingenWerk maakt het inmiddels al 25 jaar mogelijk dat vluchtelingkinderen een week lang zorgeloos kunnen spelen en genieten. Voor de kinderen zijn dit onvergetelijke ervaringen. Zo vertelde Yasmin uit Somalië, die als kind drie keer mee op vakantie ging: “Het was fijn om met kinderen te zijn die in dezelfde positie zitten.

Als vluchtelingenkind heb je op jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheden. Eindelijk voelde ik me een keer niet anders. En we deden dingen, die ik nooit eerder had gedaan, zoals het bezoek aan het Dolfinarium. De vrijwilligers deden er alles aan om ons zorgeloos te laten spelen. Toen ik ouder was, besefte ik hoe bijzonder het is dat mensen zich zo inzetten om jou iets te schenken wat je je hele leven bijblijft”.

Contactgegevens

Vluchtelingenwerk Nederland

E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl
Website: https://www.vluchtelingenwerk.nlWij lopen voor Vluchtelingenwerk Nederland